Contacte.     Per a suggeriments o consultes            cangurscm@gmail.com          concursosscm@gmail.com


Dotzenes de problemes


Idees per a temes concrets
 • Idees 1.  Semblança geomètrica: raó de semblança, raó d'àrees, raó de volums. Continguts
 • Idees 2.  Angles en polígons i en la circumferència. Continguts
 • Idees 3.  Treball amb tants per cent.  Continguts
 • Idees 4.  Divisibilitat    Continguts
 • Idees 5.  Coses de nombres i lletres    Continguts

Rebost de problemes
 • Primera llista... que la tenim per a anar-la treballant quan escaigui
 • Problema clàssic 1. Un tren d'alta velocitat surt de A cap a B, que disten 300 km. Un altre tren surt de B cap a A,  a la mateixa hora. Tots dos van a 200 km/h. Un dron d'uns espies surt de A al mateix moment que el tren i va a 500 km/h fins que troba l'altre tren; aleshores dóna la volta fins que torna a trobar el primer tren, i així successivament... fins que resulta que els trens anaven per la mateixa via i xoquen i xafen el dron enmig.  Quina distància havia recorregut el dron en total?
 • Problema clàssic 2.  En una habitació de 6 m x 4 m x 3 m  hi ha una formiga que ha anat fins al racó del fons, a dalt, a la dreta, i té el niu al racó del davant, a baix, a l'esquerra. 

  Quin és el camí que haurà de seguir per tal de recórrer la mínima distància des d'on és ara fins al niu?
  Per pensar una mica més: estudieu quin és el camí de mínima distància per anar d'un punt de les parets de l'habitació a un altre punt de la paret d'enfront.
 • Problema clàssic 3. Un cub de 5 x 5 x 5  està format per 125 cubets blancs de 1 x 1 x 1.  Avui un mag ha fet tornar negre el cubet central del cub i ha fet un encanteri de manera que cada dia tots els cubets que tenen una cara en comú amb un cub negre es tornen negres. Idò el segon dia ja hi haurà 7 cubets negres. Quants cubets negres hi haurà el tercer dia? Quin dia succeirà que tots els cubets que formen el cub de 5 x 5 x 5  ja seran negres?
  Per pensar una mica més: El primer dia el cubet que es torna negre no és el cubet central del cub sinó el cubet central d'una de les cares.


Solucions

S'anirà completant un document amb les solucions dels problemes
plantejats en les diverses propostes.