Marató de problemes 2019
        amb el suport de   
Instruccions per al desenvolupament de l'activitat
 • Aquesta activitat s'adreça a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.  Tanmateix, de manera excepcional, també hi poden participar alumnes de 2n d'ESO si els ho aconsella una professora o un professor. 
  • L'activitat es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs". 
 • Al llarg de l'activitat es proposen 16 problemes.
  • El dia 28 de gener trobareu en aquest pàgina el que anomenem "problema 0" , que és el primer problema del concurs.
  • En el moment de la inscripció  s'haurà d'enviar la resposta numèrica a l'esmentat problema 0. El formulari indicarà si s'ha encertat o no i, en cas que no sigui correcta, es disposarà d'un segon intent amb un formulari fet amb aquesta finalitat.Cal saber que l'encert en el problema 0 no és pas condició necessària per a participar en el concurs.
  • Dels problemes de l'1 al 12, onze són de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus) que s'aniran proposant al llarg de set setmanes, unes setmanes 2 problemes i algunes altres un sol problema. Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent. En cas d'encert al segon intent la puntuació serà la meitat que la que s'indica per al primer intent.
   • Tots els problemes de resposta concreta es publicaran en divendres i  els terminis per enviar les solucions acabaran en dilluns (amb dos caps de setmana pel mig)... però no cal que espereu al darrer dia per enviar les respostes.
   • L'organització es reserva l'opció de plantejar "sobre la marxa", en algun problema del 10 al 13, alguna qüestió suplementària, que podrà donar "punts extra"
  • Per al problema número 7 es demanarà una explicació detallada  i això mateix  passa amb els dos darrers reptes (problemes 13 i 14), que  estan dedicats especialment al conjunt de participants que fins aquell moment portin millors puntuacions,  però els poden enviar tots els participants. D'aquests problemes s'haurà d'enviar la solució, explicada amb detall en un  fitxer .PDF. El termini corresponent a aquests problemes és més llarg que per als problemes de resposta concreta..
  • Alguns problemes (entre ells el problema 0) són problemes de 2 punts per al concurs, altres són de 3 punts o de 4 punts i els que demanen una explicació poden donar fins a 7 punts.


 • Consultes, dubtes, comentaris,...
  Durant tota l'activitat  teniu oberta una adreça de correu de contacte amb l'organització
 • La inscripció ja està tancada.  Hi ha hagut un total de 195 inscripcions, de les quals una gran majoria (180) han enviat la resposta correcta al primer intent.
Enunciat del "problema 0" del concurs, del qual s'havia d0enviar la solució amb la inscripció

A una prova d'aptitud es presenten 2.019 persones,  995 nois i 1.024 noies i exactament 1.234 persones superen la prova.
Calculeu quin és el valor de  A – B si A és el nombre de noies que han superat la prova i B és el nombre de nois que no l'han superada


Marató de problemes 2019

Calendari

Amb enllaç als enunciats i, en cada moment, enllaç als formularis per enviar les respostes
Els enunciats els pot conèixer el públic en  general, però per als participants alguns enunciats depenen de la contrasenya

Problemes Valoració
del problema
Publicació Termini
de resposta

0
2 punts
29 de gener

11 de febrer

1
3 punts
8 de febrer
18 de febrer
Enunciat
Termini tancat per a enviar la resposta
2
2 punts
8 de febrer
18 de febrer
Enunciat
Termini tancat per a enviar la resposta
3
2 punts
15 de febrer
25 de febrer
Enunciat
Formulari per enviar la resposta
4
3 punts
15 de febrer
25 de febrer
Enunciat
Formulari per enviar la resposta
5
3 punts
22 de febrer
4 de març
Enunciat
Formulari per enviar la resposta
6
3 punts
22 de febrer
4 de març
Enunciat
Formulari per enviar la resposta
7 (d'explicar) sobre
7 punts
1 de març
15 de març

del 8 al 13

del 8 de març  al 22 de març
del 9 de març
a l'1 d'abril

14 (d'explicar)
sobre
7 punts
29 de març 15 d'abril  
15 (d'explicar)
sobre
7 punts
5 d'abril
24 d'abril