Marató de problemes 2019
        amb el suport de   


                                      
 
contacte amb l'organització
calendari i accés als enunciats i formularis

consulta de puntuacions individuals
Atenció!!! Ja estan publicades les puntuacions del problema 7

podeu consultar un resum estadísticInstruccions per al desenvolupament de l'activitat
 • Aquesta activitat s'adreça a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.  Tanmateix, de manera excepcional, també hi poden participar alumnes de 2n d'ESO si els ho aconsella una professora o un professor. 
  • L'activitat es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs". 
 • Al llarg de l'activitat es proposen 16 problemes.
  • El dia 28 de gener trobareu en aquest pàgina el que anomenem "problema 0" , que és el primer problema del concurs.
  • En el moment de la inscripció  s'haurà d'enviar la resposta numèrica a l'esmentat problema 0. El formulari indicarà si s'ha encertat o no i, en cas que no sigui correcta, es disposarà d'un segon intent amb un formulari fet amb aquesta finalitat.Cal saber que l'encert en el problema 0 no és pas condició necessària per a participar en el concurs.
  • Dels problemes de l'1 al 12, onze són de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus) que s'aniran proposant al llarg de set setmanes, unes setmanes 2 problemes i algunes altres un sol problema. Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent. En cas d'encert al segon intent la puntuació serà la meitat que la que s'indica per al primer intent.
   • Tots els problemes de resposta concreta es publicaran en divendres i  els terminis per enviar les solucions acabaran en dilluns (amb dos caps de setmana pel mig)... però no cal que espereu al darrer dia per enviar les respostes.
   • L'organització es reserva l'opció de plantejar "sobre la marxa", en algun problema del 10 al 13, alguna qüestió suplementària, que podrà donar "punts extra"
  • Per al problema número 7 es demanarà una explicació detallada  i això mateix  passa amb els dos darrers reptes (problemes 13 i 14), que  estan dedicats especialment al conjunt de participants que fins aquell moment portin millors puntuacions,  però els poden enviar tots els participants. D'aquests problemes s'haurà d'enviar la solució, explicada amb detall en un  fitxer .PDF. El termini corresponent a aquests problemes és més llarg que per als problemes de resposta concreta..
  • Alguns problemes (entre ells el problema 0) són problemes de 2 punts per al concurs, altres són de 3 punts o de 4 punts i els que demanen una explicació poden donar fins a 7 punts.


 • Consultes, dubtes, comentaris,...
  Durant tota l'activitat  teniu oberta una adreça de correu de contacte amb l'organització
 • La inscripció ja està tancada.  Hi ha hagut un total de 195 inscripcions, de les quals una gran majoria han enviat la resposta correcta al primer intent.
Enunciat del "problema 0" del concurs, del qual s'havia d0enviar la solució amb la inscripció

A una prova d'aptitud es presenten 2.019 persones,  995 nois i 1.024 noies i exactament 1.234 persones superen la prova.
Calculeu quin és el valor de  A – B si A és el nombre de noies que han superat la prova i B és el nombre de nois que no l'han superada


Marató de problemes 2019

Calendari

Amb enllaç als enunciats i, en cada moment, enllaç als formularis per enviar les respostes
Els enunciats els pot conèixer el públic en  general, però per als participants alguns enunciats depenen de la contrasenya

Problemes Valoració
del problema
Publicació Termini
de resposta

0
2 punts
29 de gener

11 de febrer

1
3 punts
8 de febrer
18 de febrer
Enunciat
Termini tancat per a enviar la resposta
2
2 punts
8 de febrer
18 de febrer
Enunciat
Termini tancat per a enviar la resposta
3
2 punts
15 de febrer
25 de febrer
Enunciat
Termini tancat per a enviar la resposta
4
3 punts
15 de febrer
25 de febrer
Enunciat
Termini tancat per a enviar la resposta
5
3 punts
22 de febrer
4 de març
Enunciat
Termini tancat per a enviar la resposta
6
3 punts
22 de febrer
4 de març
Enunciat
Termini tancat per a enviar la resposta
7 (d'explicar) sobre
7 punts
1 de març
15 de març
Enunciat
Termini tancat per a enviar la resposta
8
 2 punts
8 de març
18 de març
Enunciat
Termini tancat per a enviar la resposta
9
3 punts
8 de març
18 de març
Enunciat
Termini tancat per a enviar la resposta
10
     3 pts
15 de març
25 de març
Enunciat
Termini tancat
per a enviar la resposta
11
4 pts
15 de març
25 de març
Enunciat
Termini tancat per a enviar la resposta
12
 3 pts
  (+0,2 pts)
22 de març
1 d'abril
Enunciat
Termini tancat per a enviar les respostes
13
4 punts
22 de març
1 d'abril
Enunciat
Termini tancat per a enviar la resposta
14 (d'explicar)
sobre
7 punts
29 de març 15 d'abril   Enunciat
Termini tancat per a enviar la resposta
15 (d'explicar)
sobre
7 punts
5 d'abril
24 d'abril

Enunciat
Termini tancat per a enviar la respostaL'equip avaluador dels problemes 14 i 15, format per professores i professors de secundària (en actiu o jubilats) ja hi està treballant. Esperem que es podran donar els resultats finals de l'activitat, amb la llista de premis, als voltants del dia 5 de maig,Resum estadístic

 • Hi va haver 195 inscripcions. 179 van enviar la resposta correcta al problema 0 en el primer intent; 9 en el segon intent, i 7 no van encertar.

 • Problema 1.  136 respostes, 103 encerts al primer inten, 20 al segon intent, 13 no encert.
 • Problema 2.  128 respostes, 106 encerts al primer inten, 12 al segon intent, 10 no encert.
 • Problema 3.  125 respostes, 65 encerts al primer inten, 27 al segon intent, 33 no encert.
 • Problema 4.  101 respostes, 74 encerts al primer inten, 11 al segon intent, 16 no encert.
 • Problema 5.  99 respostes, 74 encerts al primer inten, 14 al segon intent, 11 no encert.
 • Problema 6.  95 respostes, 73 encerts al primer inten, 9 al segon intent, 13 no encert.
 • Hi ha 72 participants que han enviat resposta a tots els problemes del 0 al 6
  • 34 tenen encert total (18 punts), 4 són de segon d'ESO, 14 de tercer i 16 de quart.
  • 7 tenen 17 punts;  5 tenen 16, 5 punts; un té 16 punts; 3 tenen 15, 5 `punts; 5 tenen 15 punts; etc
 • 21 concursants han enviat respostes a 6 dels set primers problemes i 18 concursants han enviat respostes a 5 dels 7 primers problemes.

 • Problema 7.  Rebudes 53 respostes, amb una valoració excel·lent. Les putuacions les ha atorgat un jurat format per professorat de secundària (una professora jubilada, quatre professors jubilats i un professor en actiu.). S'ha fet una mitjana arrodonida la dècima superior. 
  • Mitjana: 4,90; desviació estàndard: 1,54. 
  • Quartils. 3,7;  4,9 (mediana) i  6,2.
  • Amb 7 punts (valor màxim del problema): 4 valoracions; en l'interval [6,6, 6,9],  7 valoracions;  en l'interval [6,0,   6,5], 6 valoracions.

 • Problema 8.  76 respostes, 61 encerts al primer inten, 8 al segon intent, 7 no encert.
 • Problema 9.  69 respostes, 49 encerts al primer inten, 4 al segon intent, 16 no encert.
 • Problema 10.  66 respostes, 39 encerts al primer inten, 15 al segon intent, 12 no encert.
 • Problema 11.  67 respostes, 60 encerts al primer inten, 3 al segon intent, 4 no encert.

 • Hi ha 54 participants que han enviat resposta a tots els problemes de resposta concreta proposats fins ara; és a dir del 0 al 6  i del 8 a l'11
  • 16 tenen encert total (30 punts), 3 tenen 29 punts;  9 tenen 28,5 o 28 punts; uns altres 16 tenen 26 punts o més; etc

 • Si comptem totes les puntuacions fins al problema 11, inclòs el problema 7 (d'explicar) resulta que hi ha quatre concursants amb la màxima puntuació possible (37 punts); 5 concursants amb una puntuació en l'interval [36,7,  36,9],;  8 en l'interval [36,0,  36,6]; etc.