17a Olitele (Concurs telemàtic SCM. curs 23-24)
Problema 10
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema

Molt important
Abans d'enviar la resposta al aquest problema llegiu si us plau, les consideracions generals sobre els problemes "d'explicar"L'Alba i en Bernat  es dediquen a les curses de fons. Avui fan un entrenament ben llarg. Van per separat, per la mateixa carretera des de Vilanova cap a Tarragonai i corren  a la mateixa velocitat.
Quan l’Alba és a 35 quilòmetres de Tarragona avança un home que va caminant, també en direcció cap a Tarragona, a 4 km/h.
Dues hores després l'Alba es creua amb una dona que va caminant ràpid, en direcció cap a Vilanova, a 6 km/h. 
En Bernat ha avançat l'home quan es troba a 31 quilòmetres de Tarragona. 
Exactament 20 minuts abans que en Bernat  arribi a un senyal que indica que es troba a16 quilòmetres de Tarragona es creua amb la dona que va caminant ràpid en direcció a Vilanova.
A quina distància de Tarragona es troba en Bernat quan l’Alba hi arriba?

(Nota: Considerarem que tothom es mou a velocitat constant)


Consideracions sobre els problemes "d'explicar"

Previ: 
El concurs es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. És clar que la comissió organitzadora també valora molt positivament que les propostes de problemes serveixin per al treball en equip. Tanmateix, a l'hora de redactar el raonament que porta a la solució del problema és imprescindible que en la redacció i la presentació s'observi una tasca individual.  Sent així, si dos concursants envien el mateix fitxer PDF  no entrarà en consideració per  a l'avaluació. Quan dues persones, sense copiar textualñment, redacten la solució a un problema sempre hi haurà aspectes que diferenciaran una explicació de l'altra, encara que abans ho hagin comentat entre elles.

Sobre l'avalaució dels problemes "d'explicar" i l'assignació de puntuacions