17a Olitele (Concurs telemàtic SCM. curs 23-24)
Problema 7
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema

Molt important
Abans d'enviar la resposta al aquest problema llegiu si us plau, les consideracions generals sobre els problemes "d'explicar"La Maria ha construït una tenda de campanya en forma de tetràedre regular, amb unes fustes i lona només per a les parets laterals.

(hem dibuixat les arestes exteriorment per posar ben explícita la forma)


Ara la Maria es planteja dissenyar noves tendes en forma de piràmide regular, mantenint sempre la mateixa base, que té ben fixada amb unes fustes que determinen un triangle equilàter i lona només per a les parets laterals.

a) Si vol construir una piràmide regular de més altura que la del tetràedre, fins que tingui un volum doble que el volum inicial, quina serà la raó entre la superficie de tela que necessita per a la nova piràmide i la que havia fet servir per al tetràedre regular?
 
b) Si ens diu que amb una tela de superfície doble que la que tenia el tetràedre regular inicial, retallada adequadament, ha pogut construir una piràmide regular (com sempre amb la mateixa base)  quina serà la raó entre el nou volum i el volum inicial?


Nota:  cal donar respostes exactes.  Com que és un problema "d'explicar" ja le spodreu escriure adequadament.


Consideracions sobre els problemes "d'explicar"

Previ: 
El concurs es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. És clar que la comissió organitzadora també valora molt positivament que les propostes de problemes serveixin per al treball en equip. Tanmateix, a l'hora de redactar el raonament que porta a la solució del problema és imprescindible que en la redacció i la presentació s'observi una tasca individual.  Sent així, si dos concursants envien el mateix fitxer PDF  no entrarà en consideració per  a l'avaluació. Quan dues persones, sense copiar textualñment, redacten la solució a un problema sempre hi haurà aspectes que diferenciaran una explicació de l'altra, encara que abans ho hagin comentat entre elles.

Sobre l'avalaució dels problemes "d'explicar" i l'assignació de puntuacions