XVIII Concurs de Relats - Cangur

Societat Catalana de Matemàtiques

 

Tornar a www.cangur.org


En el context del XXVII-Cangur de la SCM es convoca, amb les bases que es podeu llegir en aquesta pàgina,  la divuitena edició del

Concurs de relats de contingut relacionat
amb el món de les matemàtiques


Ara són les 22:32:48 del dia 19/07/24Veredicte del XVIII Concurs de relats-Cangur

El jurat del divuitè Concurs de Relats-Cangur ha analitzat i valorat els relats presentats al concurs i ha acordat:

Barcelona, 15 de maig de 2022


Primer premi

Accèssits
Relats destacats  (indicats per ordre alfabètic de la contrasenya)
Bases del concurs
 1. Poden participar en aquest concurs alumnes de 3r o 4t d'ESO, de cicles formatius de FP o de batxillerat de l'àmbit geogràfic on es desenvolupa el Cangur de la SCM (en les seves tres convocatòries paral·leles.).
 2. La participació serà preferentment individual. Excepcionalment es pot admetre un relat d'autoria col·lectiva.
 3. Cada participant només pot enviar un relat al concurs.
 4. El tema dels relats que es presentin ha d'estar relacionat amb el món de les matemàtiques.
 5. Els relats han de ser redactats en la llengua de les terres on la gent diu "Bon dia!".
 6. Els relats han de ser originals, redactats especialment per a aquest concurs. Tampoc no poden ser recreacions o adaptacions de relats anteriors, ni de la persona que presenta el relat ni d'altri. .
 7. Els relats s'han de presentar en format .pdf  han de tenir una extensió d'entre tres i set pàgines (d'aproximadament trenta línies cadascuna amb lletra de dotze punts). En el document corresponent s'ha de fer constar un lema (que pot ser el mateix títol) i no hi ha d'haver cap dada personal de l'autor, l'autora o els autors del relat.
 8. El termini de presentació d'originals  inclou la setmana santa i el dia de Sant Jordi, i acaba  el dia 30 d'abril de 2022
 9. La presentació de relats per al concurs s'ha de fer  a través del formulari d'enviament que s'enllaça des d'aquí.
 10. El jurat, designat per la SCM,  valorarà les obres tenint en compte la qualitat literària i formal (estil i claredat narrativa), l'originalitat del relat i, molt en especial, com s'ha tractat l'aspecte matemàtic i l'aportació d'informació.
 11. Oportunament es farà públic el veredicte del concurs, en el qual es concedirà un primer premi (que es podrà declarar desert) i uns accèssits, un màxim de dos que corresponguin a alumnes del segon cicle d'ESO i un màxim de dos per a alumnes de batxillerat o cicles formatius de FP (i també pot succeir que no hi hagi accéssits).
 12. Els premis es repartiran  en l'acte solemne de lliurament de premis del XXVII Cangur i altres activitats de la SCM adreçades a alumnes de secundària, el dia 23 de maig de 2022, al Palau de Congressos de Montjuic, a Barcelona..
 13. Les persones que presentin un relat a aquest concurs, o els seus representants legals si escau, autoritzen que els treballs presentats siguin publicats a la web del Cangur o altres publicacions de la SCM (a la web o en paper) i en fan cessió d'ús indefinida a la SCM.
 14. El jurat interpretarà les bases en situacions de dubte i les seves decisions són inapel·lables. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.


Informació de les edicions anteriors

Contacte amb l'organització  concursosscm@gmail.com o bé .  cangurscm@gmail.com