Concurs telemàtic de resolució de problemes a Catalunya. SCM 2012

   
Problema 5  (problema de 5 punts; es demanava explicació detallada)

Enunciat i Solució 

Podeu recordar l'enunciat i consultar la solució
Podeu comentar la solució
o enviar-ne una altra proposta

Estadística de respostes    

Respostes rebudes: 35
Mitjana de puntuacions:  3,40     (que s'ha de valorar de manera excel·lent!)

4 alumnes amb la màxima puntuació de 5 punts
4 alumnes amb 4,7 o 4,8 punts
10 altres alumnes  amb més de 3,5  punts

paàgina concurs telemàtic