Marató de problemes 2021
        amb el suport de   

contacte amb l'organització

             


Marató de problemes 2021
 
 • Aquesta activitat s'adreça a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.  Tanmateix, de manera excepcional, també hi poden participar alumnes de 2n d'ESO si els ho aconsella una professora o un professor. 
  • L'activitat es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs". 
 • Al llarg de l'activitat es proposen 16 problemes.  Amb el procediment d'inscripció s'ha d'enviar la resposta al primer problema del concurs, que rep el nom de problema 0; d'uns altres dotze problemes es demana  una resposta concreta i es poden fer dos intents, i de tres problemes es demana una explicació raonada, que només es pot enviar una vegada.

 • Podeu consultar el calendari del concurs, i en la mateixa taula podreu accedir als formularis de resposta dels problemes.
  • En la majoria dels problemes de resposta tancada els enunciats e spubliquen un divendres i el termini, que inclou dos caps de setmana, acaba un dilluns.
  • El termini per als problemes d'explicar és més llarg

Inscripció: Termini tancat
 • Cada persona que vulgui concursar només podrà fer una inscripció.Amb la inscripció es demana el DNI com a acreditació del punt anterior.
  • L'incompliment del punt anterior o el fet de consignar alguna dada falsa pot comportar l'anul·lació de la inscripció. En cas de dubte, l'organització podrà consultar el centre escolar del concursant.
 • Amb el formulari d'inscripció s'ha d'enviar la resposta del problema 0. Si no s'encerta hi ha un formulari per a un segon intent; habilitat fins el dia 15 de febrer. Qui s'inscrigui el darrer dia ha de saber que, si escau, haurà de fer el segon intent el mateix dia.
 • En el formulari d'inscripció es demana una adreça de correu electrònic en la qual el concursant rebrà la contrasenya de participació i que l'organització es compromet a usar únicament per a aquesta funció i per si al llarg del concurs escau fer un avís sobre algun aspecte particular o general realtiu als enunciats o a  les respostes.

Detalls del concurs

Enunciat del "problema 0" del concurs del qual s'ha d'enviar la solució amb la inscripció

El nombre 2021 es pot posar d'unes quantes  maneres com a suma d'un nombre capicua de 4 xifres, un nombre capicua de 3 xifres i un nombre capicua de 2 xifres. Si escrivíssim amb detall totes aquestes solucions, un dels sumands (i només un) apareixeria en dues solucions. .Quin és aquest nombre "repetit"?Problemes Valoració
del problema
Publicació Termini
resposta
Enunciats i formularis
per a enviar les respostes
0 2 punts
29 de gener
15 de febrer
Enunciat
Tancat el termini per enviar la resposta
1
3 punts
12 de febrer
22 de febrer
Enunciat
Tancat el termini per enviar la resposta
2
2 punts
12 de febrer
22 de febrer
Enunciat
Tancat el termini per enviar la resposta
3
2 punts
19 de febrer
 1 de març
Enunciat
Tancat el termini per enviar la resposta
4
3 punts
19 de febrer
 1 de març
Enunciat
Tancat el termini per enviar la resposta
5
3 punts
26 de febrer
 8 de març
Enunciat
Tancat el termini per enviar la resposta
6
3 punts
26 de febrer
 8 de març
Enunciat
Tancat el termini per enviar la resposta
7
4 punts
5 de març
15 de març
Enunciat
Tancat el termini per a enviar la resposta
8
(d'explicar)
7 punts
5 de març
25  març
Enunciat
Tancat el termini per a enviar la resposta
9
3 punts
12 de març
22 de març
Enunciat
Tancat el termini per a enviar la resposta
10
4 pts
12 de març
22 de març
Enunciat
Tancat el termini per a enviar la resposta
11
3 pts
19 de març
29 de març
Enunciat
Tancat el termini per a enviar la resposta
12
4 pts
19 de març
29 de març
Enunciat
Tancat el termini per a enviar la resposta
13 (d'explicar)
7 punts 26 de març 12 d'abril
Enunciat
Per enviar el .PDF amb la resposta
14 (d'explicar) 7 punts 26 de març
12 d'abril
Enunciat
Per enviar el .PDF amb la respostaConeixeu el Tele-Cangur?

A més de les propostes per a 3r i 4t us suggerim que proveu també les propostes
per a batxillerat  i per al públic en general. Hi trobareu enunciats molt interessants!Dades estadístiques
 • Inscripció i problema 0. 196 inscripcions.   134 encerts al primer intent i 21 al segon intent. 14 errades al segon intent. 27 concursants sense encert no han enviat el segon intent.
 • Problema 1. 141 concursants han enviat resposta. 93 encerts al primer intent i 21 al segon intent. 
 • Problema 2. 128 concursants han enviat resposta. 68 encerts al primer intent i 17 al segon intent. 
 • Problema 3. 88 concursants han enviat resposta. 76 encerts al primer intent i 5 al segon intent.
 • Problema 4. 114 concursants han enviat resposta. 71 encerts al primer intent i 26 al segon intent.
 • Problema 5. 92 concursants han enviat resposta. 61 encerts al primer intent i 13 al segon intent.
 • Problema 6. 77 concursants han enviat resposta. 45 encerts al primer intent i 13 al segon intent.
  • Fins al problema 6...  21 concursants amb el màxim de 18 punts; 5 amb 17 punts; 7 concursants amb 16,5; 2 concursants amb 16 punts; uns altres 20 concursants amb 13,5 punts o més.
 • Problema 7. 71 concursants han enviat resposta. 56 encerts al primer intent i 3 al segon intent.
 • Problema 9. 67 concursants han enviat resposta. 36 encerts al primer intent i 11 al segon intent.
 • Problema 10. 53 concursants han enviat resposta. 41 encerts al primer intent i 8 al segon intent.
 • Problema 11. 44 concursants han enviat resposta. 33 encerts al primer intent i 3 al segon intent.
 • Problema 12. 43 concursants han enviat resposta. 39 encerts, tots al primer intent
  • Fins el problema 12, en el conjunt de problemes de resposta tancada11 concursants amb el màxim de 36 punts; 3 amb 35 punts; 7 concursants amb 34,5; 1 concursants amb 34 punts; uns altres 7 concursants amb 30 punts o més.

 • Problema 8 (el primer problema "d'explicar"). S'han rebut 36 respostes, que han rebut una valoració en mitjana de 3,83 punts sobre 7.  Hi ha hagut 10 puntuacions de 6 punts o més;: unes altres 4 entre 5 i 5,9 punts, i 3 més entre 3,5 punts i 4,9 punts.  Les valoracions s'han obtingut com a mitjana, arrodonida cap a dalt al primer decimal, de les puntuacions atorgades per cinc persones,  professors  de secundària, o professores o professor jubilats de secundària.