El primer problema d'Estalmat-3: El minisudoku.

Aquest és un exemple d'un minisudoku correctament emplenat:Els problemes de minisudoku consisteixen en donar algunes caselles plenes de manera que l'engraellat sencer es pugui completar d'una única manera amb les instruccions del joc. En aquesta activitat us donem alguns exemples resolts i us proposem uns exercicis d'anàlisi del joc del minisudoku.

Exemples previs sobre el minisudoku

Tot seguit es mostra una imatge d'un tauler de minisudoku amb quatre nombres posats. Aquest és un problema plantejat correctament perquè té solució i una sola solució.

Segur que ja l'heu trobat, però també la teniu aquí:

En canvi aquesta altra graella no està correctament plantejada.

Per què no té solució? On aniria l'1 a la subgraella blava?

I aquesta altra que veus seguidament tampoc no planteja un problema de minisudoku correcte, perquè té diverses solucions. Segun que en veus algunes!

Exercicis sobre el minisudoku

  1. Et demanem que proposis un problema correcte de minisudoku amb quatre nombres posats (és a dir, que tingui solució i solució única). De seguida que el tinguis proposat l'envies a problemes@estalmat.org i els anirem posant aquí a la web. Serà la indicació que teniu ganes de continuar trobant-vos a l'Estalmat!

  2. El primer exercici per pensar una estona en el minisudoku demana que conjecturis on s'han de posar 4 nombres en una graella de minisudoku i quins poden ser aquests nombres a fi i efecte que el problema sigui correcte, és a dir, que tingui solució i solució única. A més de conjecturar hauràs de mirar de raonar-ho tant com puguis. I tan aviat com tinguis resolta aquesta part, l'envies també a problemes@estalmat.org. Les conjectures s'aniran publicant a la web i els raonaments es comentaran el dia que ens trobem. I una vegada enviada aquesta part, rebràs l'enunciat del segon problema d'Estalmat-3. (una pista)

  3. I per acabar, "el problema global". Estudia de quantes maneres es pot omplir un engraellat de minisudoku (sense cap nombre posat prèviament) si volem que es compleixin les instruccions del joc. També aniria bé que enviessis els teus raonaments sobre aquest exercici a problemes@estalmat.org; així la pesona encarregada de la primera trobada que tindrem ja avançaria la feina per a la posada en comú. (una pista)


Si tens algun dubte d'interpretació de l'enunciat pots preguntar a problemes@estalmat.org.
I si t'interessa el SUDOKU t'aconsellem aquesta pàgina web: www.sudoku.com