El primer problema d'Estalmat-3:

El minisudoku. Una pista

Per la conjectura sobre "on han d'estar posats quatre números" i "quins poden ser aquests tres números" a fi i efecte que el problema plantejat tingui solució, i solució única, l'enunciat ja dóna a entendre que volem mirar d'arribar a la solució "entre totes i entre tots". No cal que mireu de treure de seguida tot el suc!