Per trobar la resposta d'aquest problema cal conèixer
el valor de dos nombres que passen respectivament
del problema 8 (B) i del problema 4 (C)
 
En un paral·lelogram considerem  un punt interior i l'unim als quatre vèrtexs i així es formen quatre triangles A, B, C i D.
 
Les àrees de tres dels triangles que es formen són:
àrea del triangle A = 6 unitats d'àrea,
àrea del triangle B = el nombre B que ve del problema 8,
àrea del triangle C = el nombre C que ve del problema 4. 
Quina és l'àrea del triangle D?Feu clic aquí si us sembla que ja heu resolt aquest repte
o si voleu començar a pensar el problema 10

L'àrea demanada passa al problema 10  com a nombre D
.