Aquest és el darrer repte del concurs!
Apareix un nombre D que passa del repte anterior.

.

En un examen sobre nombres primers cada resposta correcta dóna 17 punts i a més dóna la possibilitat de respondre una qüestió suplementària que pot atorgar D punts més.
En acabar l'examen resulta que l'Anna ha tret exactament 1 punt més que en Biel. 
Quin és el mínim nombre de preguntes de 17 punts que pot haver encertat l'Anna?

Ara heu d'accedir al formulari per enviar 
les respostes dels reptes 9 i 10