Un cert nombre d’ONG s’han repartit, a parts iguals, la quantitat de diners d’una donació.
La primera ONG ha rebut 4000 € més 1/9 del total de diners que quedaven després de rebre els 4000 €.
La segona ONG ha rebut 6000 € més 1/9 dels diners que encara restaven després que la primera ONG rebés la seva part i ella mateixa els seus 6000 €.
Entre quantes ONG s’han repartit els diners?

  Cap a un altre problema