Tenim un rotlle de cinta adhesiva, molt gros: té 600 m de cinta.
Amb aquesta cinta hem d'anar dibuixant quadrats en un paviment. Comencem amb un quadrat d'1 m de costat. Després dibuixem un quadrat més gran de manera que les distàncies entre els costats d'aquest quadrat i els del quadrat anterior són iguals a 1 m, i així anem repetint el procediment (a la figura es veuen els tres primers quadrats).

Quin és el màxim nombre de quadrats que podrem dibuixar, seguint sempre la mateixa pauta?

Cap a un altre problema

 
La resposta  passa com a nombre  Q al problema 3

 


-