Cangur-2008

Inscripció

 

[portada cangur 2008]

 


La inscripció per a la prova Cangur-2008 de la SCM, pel que fa als centres de Catalunya i la Comunitat Valenciana, es desenvolupa en tres fases:

 • Primera fase: inscripció de centres. Del 12 de novembre al 15 de desembre de 2007.
                              [instruccions detallades]               

 • Segona fase: abonament de la quota de 3€ per alumne/a al compte corrent
                                               2100-0963-61-0200057373
  de "La Caixa" (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona), preferiblement per caixer automàtic, i fent constar que l'ingrès és per a Cangur-Societat Catalana de Matemàtiques i com a ordenant de l'ingrès, el CODI DEL CENTRE, el nom del centre i la localitat. És recomanable fer l'ingrès com més aviat millor, durant l'any 2007.

 • Tercera fase: inscripció individual d'alumnes.
  Termini: A partir del moment que es rebi conformitat del pagament. Termini improrrogable: 28 de febrer. Oportunament es donaran les instruccions detallades.
                            


Cangur 2008. Procediment per a la Inscripció de centre

 [accès al formulari d'inscripció]

 • Quan accediu al formulari d'inscripció necessitareu el codi de 8 dígits que identifica oficialment el vostre centre.
                               
  Haureu d'entrar el codi de centre i clicar sobre el botó >>Endavant>>

 • Se us demanarà l'acord amb les bases de funcionament del Cangur.
 • Després veureu que ja apareixen escrites les dades fonamentals del vostre centre.
               
  Inicialment, és clar, us indicarà que el centre no està inscrit; si més endavant hi accediu per comprovar alguna dada o modificar-la ja rebreu notícia que el centre ja està inscrit.
   
    [En cas que la base de dades no reconegui el vostre centre], reviseu que el codi que heu entrat sigui el correcte i, si tot i això encara no funcionés, telefoneu al
  93 324 85 83, Núria Fuster, Societat Catalana de Matemàtiques, que podrà introduir el centre a la base de dades.

 • Haureu d'entrar tot seguit les dades que veieu a la imatge anterior. Adoneu-vos que:
  • el DNI del professor o de la professora responsable serà la clau d'accés per mantenir la privacitat de les dades
  • els nombres d'inscrits per nivells (que per qüestions d'organització interessa que ja inicialment sigui aproximat al màxim possible) es podrà variar posteriorment.

 • No us oblideu de clicar al botó Formalitzar la inscripció. Accedireu a una pantalla que us informarà que el centre ja està inscrit i, en primera instància, ja podeu tancar la finestra del navegador i sortireu de l'aplicatiu.

 • Més endavant podreu tornar a entrar al programa de gestió de la inscripció.
  • comprovareu que la inscripció s'ha fet correctament perquè el centre apareix com a inscrit
  • podreu variar les dades de la previsió d'inscrits per nivell; per fer-ho necessitareu la contrassenya que s'ha indicat més amunt.

Cangur 2008. Canvis en els nombres d'alumnes inscrits i quotes d'inscripció

Durant tot el termini d'inscripció de centres podeu modificar les dades del nombre d'alumnes preinscrits, en funció de les quals fareu l'ingrès de les quotes de participació.

Posteriorment, mentre duri el termini de la inscripció individual d'alumnes es podran ajustar definitivament les dades anteriors.

Si inscriviu un nombre total d'alumnes més gran que el que havíeu preinscrit, caldrà que feu un ingrès suplementari de quotes al mateix compte ja indicat.

 


www.cangur.org        cangur2008     PÓgines actualitzades per Antoni GomÓ