Cangur-2008

Inscripció

 

[portada cangur 2008]

 


La inscripció per a la prova Cangur-2008 de la SCM, pel que fa als centres de Catalunya i la Comunitat Valenciana, es desenvolupa en tres fases:

 • Primera fase: inscripció de centres. Ja ha acabat el termini d'inscripció i s'està procedint a l'agrupació dels centres en seus amb els nombres de preinscrits.

 • Segona fase: abonament de la quota de 3€ per alumne/a al compte corrent
                                               2100-0963-61-0200057373
  de "La Caixa" (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona), preferiblement per caixer automàtic, i fent constar que l'ingrès és per a Cangur-Societat Catalana de Matemàtiques i com a ordenant de l'ingrès, el CODI DEL CENTRE, el nom del centre i la localitat. És recomanable fer l'ingrès com més aviat millor.

 • Tercera fase: inscripció individual d'alumnes.
  A partir del moment que es rebi conformitat del pagament,
  Termini improrrogable: 29 de febrer.
                                             [instruccions detallades]  
                            


Cangur 2008. Variació de dades

 • Durant el termini de la inscripció individual d'alumnes es podran ajustar definitivament les dades de nombres d'alumnes inscrit; el formulari és el mateix que per a l ainscripció individual.
  • comprovareu que la inscripció s'ha fet correctament perquè el centre apareix com a inscrit
  • podreu variar les dades de la previsió d'inscrits per nivell; per fer-ho necessitareu la contrassenya que heu indicat en el moment de la inscripció.
  • Si inscriviu un nombre total d'alumnes més gran que el que havíeu preinscrit, caldrà que feu un ingrès suplementari de quotes al mateix compte ja indicat.

Cangur 2008. Inscripció individual d'alumnes

 • Abnas de la inscripció individual haureu d'haver fet la inscripció de centre i l'ingrès corresponent i s'ha d'haver donat temps a l'administració del Cangur per rebre la notificació de "la Caixa" i entrar la dada corresponent a la base de dades.         
  • Si en el moment que vulgueu formalitzar la inscripció individual constateu alguna anomalia (en el sentit que no us consti tot el saldo que hauríeu de tenir) sou pregats de telefonar a la SCM
   (Núria Fuster, tel 93 324 85 83)

 • Haureu d'accedir al formulari d'inscripció amb el codi de 8 dígits del centre i, recordeu-ho, el DNI del professor o de la professora responsable serà la clau d'accés per mantenir la privacitat de les dades. Arribareu a una pantalla com aquesta...


   • Cliqueu al botó Inscriure... i ja veureu que arribeu a la pàgina per fer la inscripció individual. Ja veureu que té un funcionament prou clar; no us oblideu de confirmar l'acceptació de les dades entrades al final de cada pàgina!
   • Durant el termini indicat es podran anar introduint les dades dels participants, revisant-ne la correcció.
   • La formalització de la inscripció individual es podrà fer en tantes sessions com convingui a la forma de treballar de cada centre.
   • Es podran fer petites modificacions en els nombres d'inscrits o en les dades individuals dels participants, amb el benentès que si feu un ingrès suplementari per inscriure un nombre d'alumnes superior al que teníeu previst, ho heu de comunicar a la SCM, (tel 93 324 85 83) perquè s'actualitzi la base de dades de les quantitats ingressades per cada centre.
   • Si algun centre vol variar substancialment el nombre d epreinscrits cal que ho comuniqui urgentment a la SCM, (tel 93 324 85 83) perquè s'estudiï la viabilitat del canvi atenent a la prevista agrupació en seus.
   • Si per alguna raó tècnica a algun centre no li funciona correctament el procediment general amb el formulari, ho pot notificar abans del 5 de febrer a la SCM i s'estudiarà la manera de solucionar el problema.

 


www.cangur.org        cangur2008     PÓgines actualitzades per Antoni GomÓ