Cangur-2008

[portada cangur-2008]


Enunciats i solucions


Podeu obtenir una versió .PDF
dels enunciats que us interessin
clicant a la zona amb el nivell corresponent.


[Un enunciat del Cangur-2008. Nivells 3 i 4]

A la figura, els dos hexàgons regulars són iguals. Quina és la relació entre l'àrea corresponent als nivells 1 i 2 i l'àrea total del pral·lelogram?

[Cliqueu a la zona amb el número que indica el nivell que us interessi i veureu les respostes del Cangur-2008]
[Un enunciat del Cangur-2008. Nivell 4]

El quadrat de la figura té costats de longitud 1.
Quina és l'àrea de la regió grisa, un dels vèrtexs de la qual és el punt mitjà d'un costat del quadrat?


portada cangur 2008             Pàgines actualitzades per Antoni Gomà