Cangur-2007

Dijous, dia 22 de març de 2007

 

 

[index Cangur-2007]

  

Proposta de seus


Per tal de donar resposta ràpida als molts centres que ens estan demanant la publicació de les seus per al Cangur-2007, publiquem un fitxer a un fitxer on trobareu, en un full, les dades dels centres participants ordenats per seus i, en un altre full, la descripció de les seus.

Esperem que ben aviat tindreu una manera més àgil d'accedir-hi, però així disposeu d'una informació completa, al llibre d'Excel anomenat CENTRES2007.xls

  • Al full CENTRES podeu buscar el vostre centre i, a la primera columna, trobareu el codi de la seu que teniu assignada
  • Al full SEUS, mitjançant el codi de seu, trobareu les dades concretes del lloc hon heu de fer la prova.

 

Observacions de part de la comissió Cangur

  • En primer lloc cal agrair la desinteressada col·laboració de persones i institucions que fan possible la celebració de la prova. Sense l'ajut de tothom el Cangur no seria possible, però sempre hem dit que és una tasca col·lectiva.
  • En alguns casos proposem a algun centre que els seus alumnes facin la prova al propi centre, sense que això ho hagués demanat el centre. Si ho hem fet així ha estat perquè no trobàvem cap més solució. Agraïm per endavant la comprensió!
  • En algunes poblacions o zones hem proposat formalment algunes seus (indicades amb (*)) amb el benentès que tenim coneixemnt que això representarà que cada centre d'aquella "seu-formal" anirà a recollir el material a la seu i organitzarà el Cangur amb els seus propis alumnes de la manera que sembli més convenient i posteriorment retornarà els fulls de respostes a la seu. Aquests centres rebran comunicació especial. També agraïm per endavant la comprensió per a la feina que fem els membres de la comissió Cangur. Les hores que hi dediquem no sempre donen els resultats que ens agradarien!
  • Ha semblat convenient organitzar reunions de preparació dels centres corresponents a algunes zones o seus (Lleida, Girona, Universitat Autònoma de Barcelona, seus de la Universitat Ramon Llull, València, seus de l'IEC i de la Facultat de Geografia, Manresa,...). Els centres afectats rebran convocatòria per correu electrònic. Creiem molt important l'assistència per a un millor desenvolupament de la prova.