Instruccions per als centres participants en el
Cangur-2004 de la SCM

[tornar a la portada]


 
    Cangur-2004
 • Dimecres, 24 de març de 2004
 • Concentració i rebuda, a les seus de la prova: entre 2/4 de 10 i 3/4 de 10 del matí. Els participants i les participants han d'anar acompanyats, si més no, d'un professor o una professora del seu centre. Sempre que sigui possible, un professor o professora hi ha d'anar amb antelació per a ajudar a la preparació de les aules.
 • Orientacions: de 3/4 de 10 a les 10 es donaran indicacions als nois i les noies participants sobre l'esperit de la prova Cangur i la manera de dur a terme l'activitat.
 • Horari de la prova: de les 10 fins a 1/4 de 12 del matí.

  • A les seus de Lleida i de Vilanova i la Geltrú es fa un horari especial que podeu consultar.
 
 • El dia de la prova, el professor o professora de cada centre que acompanyi els alumnes rebrà:
  • un llistat amb els DNI, noms i nivells escolars de les alumnes i els alumnes del centre que van formalitzar la inscripció individual per al Cangur-2004.
  • un conjunt d'etiquetes individualitzades amb les dades anteriors, que haurà de repartir a les noies i als nois del seu centre. Cada participant haurà d'enganxar aquesta etiqueta identificadora al seu full de respostes
  • en cas que hi hagi hagut algun canvi en la participació des de la darrera inscripció d'alumnes la persona responsable del centre farà constar la modificació al llistat i aquest llistat corregit s'adjuntarà a l'acta de la prova. Si es vol corregir algun detall dels noms o cognoms dels alumnes (accents, alguna errada,...) també s'indicarà al mateix llistat, ratllant amb vermell la dada incorrecta i escrivint-la al costat correctament.
   • en cas que algun centre no hagi procedit a la inscripció individual d'alumnes haurà de portar un llistat de participants amb les dades indicades més amunt, ordenat per nivells i alfabèticament dintre de cada nivell. Aquest llistat s'adjuntarà a l'acta de la seu corresponent. Convé que aquests centres es posin en contacte amb Núria Fuster, telèfon 93 324 85 83.
 • Els centres-seu rebran per missatger, el dia 22 de març o abans, tot el material per a la prova i, molt en particular, els fulls d'enunciats en sobres precintats i unes instruccions detallades per al desenvolupament de la prova. Es prega que si algun centre-seu no ho ha rebut, truqui el dia 22 a la tarda o el 23 a primera hora del matí a la Societat Catalana de Matemàtiques (933 248 583) per posar-hi remei! Podeu llegir instruccions detallades per als centres seu en un document pdf.
 • El dia de la prova cada participant rebrà un bolígraf "Cangur-SCM" però, tanmateix també podrà respondre amb llapis si s'ho estima més. També podrà fer servir regle o compàs, però no calculadora, com és ben sabut.

Volem agrair al professorat la seva inestimable i desinteressada col·laboració (molt en especial als centres que han ofert les seves aules per ser seu del Cangur) i, sobre tot, volem desitjar als nois i les noies que participen en el Cangur-2004,

molta sort i que gaudiu amb els problemes!