Tornar

Cangur-2004
de la SCM  


La comissió Cangur de la SCM agraeix l'ajut que ha rebut per part de centres de secundària, d'institucions i de les Universitats que han ofert la possibilitat de desenvolupar el Cangur-2004 a les seves dependències i reconeix explícitament, una vegada més, l'ajut de tot el professorat que col·labora, sense el qual no seria possible portar a bon terme el "nostre" Cangur.  

 
Si feu clic sobre el mapa, just a la zona a què pertany el centre que us interessi, podreu llegir una proposta provisional d'agrupacions de centres, que s'anirà confirmant en aquesta mateixa pàgina.

 

Atenció!!! Preguem a tots els centres que no ho hagin fet, que efectuin la inscripció individual d'alumnes com més prompte, millor. És imprescindible per acabar d'ajustar les agrupacions. Gràcies!

Barcelona ciutat Castelló València comarques de Girona Bages, Berguedà, Osona, Solsonès Maresme, Vallès, Barcelonès Nord Lleida Comarques meridionals Baix Llob. i l'Hospi., Anoia, Garraf, Penedès