Cangur de la SCM (2016) Catalunya

1r, 2n i 3r d'ESO 

Accés a l'àrea d'usuari
Informació general. Document PDF

Contacte
Si us plau, en totes les comunicacions    
indiqueu des de quin centre envieu el missatgeQuota                Inscripció   


Data: 7 d'abril de 2016  
Per a escollir aquesta data la comissió Cangur ha valorat el fet que la data internacional (que és el tercer dijous de març) enguany coincideix amb el penúltim dia de classe abans de les vacances de Setmana Santa i això podia interferir amb l'organització de les activitats pròpies de molts centres a Catalunya i provocar un descens substancial en la participació.
Aleshores, per a facilitar la màxima participació i la col·laboració activa dels centres s'ha decidit, per celebrar el Cangur a Catalunya, la data del 7 d'abril, segon dijous després de Setmana Santa.


Indicacions generals

 • Per a l'any 2016  la SCM convoca per primera vegada el Cangur per a alumnes de 1r i 2n d'ESO, que s'organitzarà conjuntament amb 3r d'ESO.  A partir de l'experiència d'enguany amb el Cangur Primària, que s'ha valorat positivament,  la  prova Cangur per a aquests nivells es desenvoluparà al propi centre.

 • La comissió Cangur estableix una franja horari de celebració de la prova amb la idea que sigui possible una adaptació a l'organització general del centre.  La prova Cangur de 1r, 2n i 3r d'ESO haurà de començar, com a norma general, entre les 9 del matí i les 12 del migdia.  En casos excepcionals, i prèvia petició de part, la comissió pot accedir a una petita modificació d'aquest horari.

 • La prova tindrà l'estructura que ja és habitual per al Cangur d'ESO i batxillerat: 30 preguntes en cinc quarts d'hora  (10 preguntes de 3 punts, 10 de 4 punts, 10 de 5 punts; puntuació màxima 150 perquè es comença amb 30 punts).  En acabar la prova caldrà recollir els fulls d'enunciats. Es podran retormar, naturalment,  a l'alumnat participant quan hagi acabat la franja horària indicada al punt anterior.

 • Ja tenu accés al primer conjunt   d'enunciats d'entrenament  per a 1r i 2n d'ESO. Ben aviat tindreu accés al segonm conjunt.

 • Cada centre haurà d'optar entre dues modalitats de pagament
  • Una quota de participació de centre, en funció del nombre de línies del centre  (en cas de dubte, es considerarà com a nombre de línies el nombre de grups-classe de primer d'ESO). Serà de 50€  multiplicat pel nombre de línies del centre. Amb aquesta modalitat de quota la comissió té in mente la idea que es marquen els estautus de l'organització KSF, a saber, animar a la participació del màxim nombre d'alumnes. A efectes d'organització es demanarà el nombre aproximat d'alumnes que faran la prova però podran participar tots els alumnes que el centre cregui convenient. Per exemple, si un centre té 4 grups de 1r, 4 de 2n i 3 grups de 3r, paga per 4 línies i poden participar alguns alumnes seleccionats o tota la classe.
  • Una quota individual de 1,50 € per participant. En aquest cas els nombres de participants que es demanaran amb el formulari d'inscripció no es podran variar durant el termini d'inscripció ni posteriorment. Naturalment es pot contemplar alguna excepció a aquesta norma per raons molt excepcionals, però no ho podrà fer el centre sinó que ho haurà d'autoritzar explícitament la comissió Cangur i el canvi no es farà automàticament.

  • L'ingrés o transferència s'han de fer al compte de la Caixa
   que té codi IBAN
           ES14 2100 0963 61 0200057373

  • Els centres ja inscrits que desitgin factura de l'abonament la poden demanar des d'aquest enllaç.

 • Ja s'ha celebrat el primer Cangur la SCM, per a 1r i 2n d'ESO
  i el XXI per a 3r d'ESO, amb una nova organització


  Contacte amb la comissió Cangur-123:    cangur123eso@gmail.com

 • Us informem que a la pàgina web de la inscripció s'ha creat una àrea d'usuari, pròpia de cada centre. Accés a l'àrea d'usuari   
  • Els centres ja tenen disponible, a la seva àrea d'usuari la consulta de puntuacions de participants del centre.
   • Informació que es dóna per a cada participant:  Posició en la llista ordenada; percentatge que aquesta posició representa respecte del total de participants; puntuació per terços; puntuació total.
    MOLT IMPORTANT!!! Es fa saber que pràcticament un 2% dels fulls de respostes no s'han pogut processar perquè no havien fet constar el nivell, o el número de l'alumne o el model de la prova. Aquests participants consten amb 0 punts a les llistes de puntuació.
    Com a criteri general la comissió Cangur ha decidit  no avaluar aquestes incidències. Sí que es facilitarà tota la infromació disponible, però  no s'incorporaran les puntuacions a la llista oficial.
    Us preguem que considereu que és materialment impossible que la Comissió Cangur contesti individualment el nombre de missatges corresponent a aquestes incidències. Per tant es demana que no feu missatges relatius a alumnes de 0 punts. Podeu consultar tota la informació disponible en aquest fitxer que teniu enllaçat, que a les últimes columnes us indicarà si falta el nivell o el número d'identificaciuó i, si escau, cada centre podrà calcular la puntuació en aquests casos.

   • Com es calcula la puntuació de la prova?
    • Terç de problemes de 3 punts. Es comença amb 7,5 punts. Cada resposta encertada suma 3 punts. Una resposta en blanc no suma ni resta. Una resposta errònia resta 0,75 punts.
    • Terç de problemes de 4 punts. Es comença amb 10 punts. Cada resposta encertada suma 4 punts. Una resposta en blanc no suma ni resta. Una resposta errònia resta 1 punt.
    • Terç de problemes de 5 punts. Es comença amb 12,5 punts. Cada resposta encertada suma 5 punts. Una resposta en blanc no suma ni resta. Una resposta errònia resta 1,25 punts.
    • La puntuació pot variar entre 0 i 150 punts.  El nombre de  punts  amb què es comença cada terç és  perquè no hi hagi puntuacions negatives, ni de cada grup de problemes, ni del total.

   • Termini de possibles observacions a les puntuacions publicades: fins el dia 8 de maig. Només s'atendran peticions per correu electrònic a cangur123eso@gmail.com. Caldrà que en el cos del missatge es facin constar el codi i el nom del centre i s'exposi amb detall l'observació incloent, eventualment, el cas d'una incidència que es cregui que pot ser error de lectura. 

   • Relació provisional del 5% d'alumnes amb millors puntuacions

  • Ara ja podeu descarregar els diplomes de participació per a imprimir-los.  Si trobeu alguna anomalia en algun dles nom que vau enviar, podeu tornar a pujar el full de càlcul amb els noms correctes i tornar-vos a descarregar els diplomes.  Si fos una anomalia global, contacteu amb la comissió, sisplau.

  • Models dels fulls de càlcul que van servir per a enviar les llistes de participants.   
     Full de càlcul per a 1r       Full de càlcul per a 2n      Full de càlcul per a 3r
Enllaços