La XXXIII Olimpíada Matemàtica

La fase catalana:

Els dies divendres i dissabte 13 i 14 de desembre del 1996 se celebraren les proves de la fase catalana de la XXXIII Olimpíada Matemàtica per a alumnes de 3r de BUP, COU i dels Batxillerats LOGSE. L'organització era a càrrec de la Societat Catalana de Matemàtiques (Institut d'Estudis Catalans). Les proves se celebraren simultàniament a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona en dues sessions de quatre hores cadascuna. A cadascuna de les sessions s'hi proposaren quatre problemes.

Els guanyadors foren aquests:
Xavier Pérez Giménez, I.B. Joan Boscà
Max Bernstein Obiols, Aula Escola Europea
Xavier Gratal Martínez, I.B. Màrius Torres

Aquí hi ha informació de la XXXII Olimpíada. En particular, hi trobareu els enunciats dels problemes proposats a les fases catalana i espanyola.

Podeu enviar les vostres solucions a cromero@pie.xtec.es i les publicarem aquí mateix.
Tornar a la pàgina de l'Agenda
Tornar a la pàgina d'Aquí Matemàtiques!