La XXXII Olimpíada Matemàtica

La fase catalana:

Els dies divendres i dissabte 15 i 16 de desembre del 1995 se celebraren les proves de la fase catalana de la XXXII Olimpíada Matemàtica per a alumnes de 3r de BUP, COU i dels Batxillerats LOGSE. L'organització era a càrrec de la Societat Catalana de Matemàtiques (Institut d'Estudis Catalans). Les proves se celebraren simultàniament a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona en dues sessions de quatre hores cadascuna. A cadascuna de les sessions s'hi proposaren quatre problemes.

La fase espanyola:

La fase espanyola de la XXXII Olimpíada Matemàtica se celebrà a Tarragona els dies 22, 23 i 24 de febrer del 1996. Les proves consistiren en dues sessions de tres problemes cadascuna:

Podeu enviar les vostres solucions a cromero@pie.xtec.es i les publicarem aquí mateix.
Tornar a la pàgina de l'Agenda
Tornar a la pàgina d'Aquí Matemàtiques!