17 Olitele. (Concurs telemàtic. SCM)
Problema 8 del concurs telemàtic. Problema de 4 punts
     


Tenim un triangle equilàter de costat L i un triangle equilàter de costat 2L, juxtaposats per un costat, i col·locats  tal com es veu a la figura següent.Fem rodar el triangle petit al voltant d'un dels vèrtexs que està sobre el triangle gran fins que un nou costat es recolza sobre un costat del gran; i aquesta acció l'anem fent successivament, sempre en el mateix sentit de rotació, tal com es mostra a l'animació següent:

Calculeu la longitud total que ha recorregut el vèrtex del triangle petit que està asseyalat amb un arc des de la posició inicial fins que hi retorna per primera vegada.Nota:  la longitud demanada es pot escriure  com .  En el formulari de resposta es demanarà l valor de K.