Ara són les 21:11:19 del dia 21/09/23

     XVI Olitele. (Concurs telemàtic. SCM)
Problema 9 del concurs telemàtic. Problema de 4 punts
     Volem descompondre un quadrat de costat 1 m  en quatre triangles rectangles, com es mostra a la figura següent.


Quin és el mínim valor que ha de tenir el segment que hem indicat com x perquè la construcció sigui possible?
I per aquest valor mínim, quina serà l'àrea del triangle rectangle acolorit?


Nota:
les respostes són nombres racionals. Caldrà expressar-les com una fracció irreductible. La primera en m, la segona en m2.