Ara són les 13:07:37 del dia 25/02/24

     XVI Olitele. (Concurs telemàtic. SCM)
Problema 6 del concurs telemàtic. Problema de 4 punts
     S'escriu la successió de fraccions que es mostra seguidament:

Quant sumen totes les fraccions de la successió que estan escrites amb el mateix denominador que la fracció que ocupa el terme 2022è de la successió?Nota: Per a evitar possibles dobles interpretacions direm que el patró per a anar construint la successió és el següent:
fraccions des de 1/n, 2/n, ...fins a n/n, i després  (n-1)/n, (n-2)/n,...altra vegada fins a 1/n
i això, successivament, per a continuar la successió a partir dels termes que es veuen a la imatge per a n = 5, 6, 7, 8,....