Ara són les 18:39:20 del dia 30/11/23

     XVI Olitele. (Concurs telemàtic. SCM)
Problema 4 del concurs telemàtic. Problema de 3 punts
     Cal conèixer la definició de factorial del nombre natural n, que s'escriu n!, i és


Considereu el nombre P  que s'obté així:   ,
com el producte de cent nombres factorials:

Quin és el valor del nombre natural s  per al qual  és el quadrat perfecte d'un nombre natural?