XVI Olitele (Concurs telemàtic SCM. curs 22-23)
Problema 11
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que, amb els càlcus que se'n derivin, porti a la solució dels diferents apartats.
En aquest cas es proposen unes qüestions d eprobabilitats que es poden considerar, en cert amanera, enllaçades i es farà una valoració global dels raonaments.

Molt important
Abans d'enviar la resposta al aquest problema llegiu si us plau, les consideracions generals -i particulars per a aquest problema- sobre els problemes "d'explicar" [enllaç]Apartat I.-
S'ordenen aleatòriament les xifres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , sense repetinr-ne cap,  per a escriure un codi numèric de 10 xifres (que pot començar per 0). 
a) Quina és la probabilitat que en aquest codi numèric aparegui la cadena  123 ?
b) Quina és la probabilitat que en aquest codi les xifres 1, 2 i 3  apareguin en aquest ordre, és a dir l'1 abans que el 2 i el 2 abans que el 3, anant d'esquerra a dreta??


Apartat II.-
Es crea un  codi numèric de 10 xifres, de manera que cada xifra és un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un o un 9, generada aleatòriament, cadascuna independentment de les altres.
c) Quina és la probabilitat que en el codi aparegui la cadena  20222023 ?
d) Quina és la probabilitat que en el codi aparegui la cadena  2023 i també la cadena 2024 ?
e) Quina és la probabilitat que en el codi aparegui la cadena 2025?Consideracions sobre els problemes "d'explicar"

Previ: 
El concurs es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. És clar que la comissió organitzadora també valora molt positivament que les propostes de problemes serveixin per al treball en equip. Tanmateix, a l'hora de redactar el raonament que porta a la solució del problema és imprescindible que en la redacció i la presentació s'observi una tasca individual.  Sent així, si dos concursants envien el mateix fitxer PDF  no entrarà en consideració per  a l'avaluació. Quan dues persones, sense copiar textualñment, redacten la solució a un problema sempre hi haurà aspectes que diferenciaran una explicació de l'altra, encara que abans ho hagin comentat entre elles.

Sobre l'avalaució dels problemes "d'explicar" i l'assignació de puntuacions