XV Olitele (concurs telemàtic curs 21-22). SCM    


Amb la inscripció ha d'enviar la solució del problema 0 (valoració: 2 punts)
  • Es representa amb |r| el valor absolut del nombre real r.
Calculeu quants nombres enters són solució de la inequació 


  • La resposta s'ha de donar com un nombre natural, sense cap signe, ni separador de milers, ni cap espai en blanc.
  • D'aquest problema s'ha d'enviar la solució amb el formulari d'inscripció.  Si no s'envia la resposta correcta es pot fer un segon intent amb el formulari adequat, ja amb la contrasenya de participació.Formulari d'inscripció a l'activitat

Nom i cognoms  
DNI o NIE    
Números i lletra en el cas del DNI, o bé lletra números i lletra en el cas del NIE, sense cap separació ni guionet entre número i lletra    

e-mail de contacte   

Nivell escolar (curs)      
Centre      
Població    

 
Resposta al problema 0
  (has d'escriure un nombre natural, sense signe ni separador de milers, i sense cap espai en blanc