Ara són les 15:53:05 del dia 01/10/22

     XIII Olitele. (Concurs telemàtic. SCM)
Problema 9 del concurs telemàtic. Problema de 4 punts
     


El recipient de la figura és un tronc de con.
La base té 12 cm de diàmetre i l'obertura per al tap té 1 cm de diàmetre.
A dins hi ha una certa quantitat de líquid de manera que el diàmetre de la superfície lliure del líquid és de 9 cm.
                               
Si ara col·loquem el recipient de cap per avall, quin serà el diàmetre de la part superior del líquid?
                                


Observació:  Naturalment caldrà donar la resposta en cm, de la manera acostumada