XII Olitele (Concurs telemātic SCM. 2019)
Problema 7
(que atorga un māxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicaciķ detallada d'un raonament que porti a la soluciķ del problema

En la figura adjunta (que no estā feta respectant les mesures) s'indiquen les distāncies dels segments  AB, BD, AE  i  EC

Raoneu que el resultat que obtenim si dividim l'ārea del triangle ADE de la figura per l'ārea del triangle ABC no depčn de la mesura de l'angle en A