Ara són les 02:56:34 del dia 30/06/22

     XIII Olitele. (Concurs telemŕtic. SCM)
Problema 4 del concurs telemŕtic. Problema de 3 punts
     El diagrama  representa la vista des de dalt de 7 llaunes de refrescos que es mantenen fixades mitjançant una cinta.
Els cercles representen la part superior de les llaunes i la línia exterior negra representa la vora de la cinta.

Suposant que les llaunes tenen un diŕmetre de 6 cm, calculeu la longitud de la cinta .


Observació:  es demana de resoldre el problema idealment, com si totes les llaunes fossin exactament de 6 cm de diŕmetre i la cinta quedés ben tensa per a subjectar les llaunes, amb uns segments rectes i els altre sperfectament ajustats a la llauna. Essent així la resposta es pot escriure com  .
En el formulari de resposta es demanaran els valors de a i de b, que són nombres enters.