Ara són les 15:58:27 del dia 01/10/22

     XIII Olitele. (Concurs telemàtic. SCM)
Problema 2 del concurs telemàtic. Problema de 3 punts
     Quants nombres hi ha de quatre xifres (és a dir del 1000 al 9999) que la suma del nombre format per les dues primeres xifres, més la xifra de les desenes, més la  xifra de les unitats sigui igual al nombre format per les dues últimes xifres?

Exemple
: un nombre que compleix la condició és el 6370 perquè  63 + 7 + 0  = 70.