XII Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2019)
Problema 10
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema
Recordeu que el concurs és individual. Encara que es faci recerca en equip pel que fa a aquest problema,
el fitxer amb el raonament que porta a la solució del problema ha de ser escrit de manera personal


Atenció!!!...  amb petició de disculpes de part del coordinador del concurs.
En la versió que es va publicar inicialment d'aquest enunciat hi havia una errada que feia incoherent l'expressió de l'apartat a).
Efectivament,  la formulació numèrica de la suma que es demanava no concordava amb l'expressió algebraica de cada terme que es donava al final de la fórmula.
Ara a l'apartat a) teniu la versió que es volia publicar i al final de l'enunciat teniu una consideració perquè la tingueu en compte, si escau.Es demana que establiu una fórmula que doni la suma de cadascuna de les expressions següents, a) i b),  en funció de m  i que en raoneu la validesa per a qualsevol nombre natural,  m.
a)      

b)      


Consideració sobre l'apartat a)

Si alguna persona concursant havia entès l'enunciat com  i ja tenia la solució redactada, pot enviar l'explicació d'aquesta.
Creiem que es pot considerar amb objectivitat que les dues deduccions, per a una fórmula o per l'altra, tenen un mateix grau de dificultat.