XIII Olitele (concurs telemàtic 2019). SCM    

Amb la inscripció has d'enviar la solució numèrica del "problema 0"    (el primer problema del concurs; valoració: 2 punts)

Si A és el nombre 111...111 que s’escriu amb 2.019 xifres iguals a 1, quina és la suma de les xifres del nombre que és el resultat del producte 2.020 × A?

Formulari d'inscripció a l'activitat

Nom i cognoms  
DNI o NIE    
Números i lletra en el cas del DNI, o bé lletra números i lletra en el cas del NIE, sense cap separació ni guionet entre número i lletra    

e-mail de contacte   

Nivell escolar (curs)      
Centre      
Població    

 
Resposta al problema 0
  (has d'escriure un nombre natural, sense signe ni separador de milers)