XII Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2018)
Problema 11
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema

Com ja es va fer en l'exercici 2, per cada nombre real r definim com és usual la part entera i la part decimal de  r, que representarem com {r}.

  1. Estudieu quins són tots els nombres x de l'interval (1, 2)  per als quals  {x} = {x2}
  2. Estudieu quins són tots els nombres x de l'interval (2, 3)  per als quals  {x} = {x2}
  3. Estudieu, per cada valor de n, nombre enter positiu,  quants i quins són tots els nombres x de l'interval (n, n+1)  per als quals  {x} = {x2}