XII Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2018)
Problema 10
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema

Un conjunt M de nombres enters positius té les propietats següents:
Demostreu que el conjunt M és el conjunt de tots els nombres enters positius.