XI Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2017)
Problema 6
(problema de 4 punts)       


Un robot circula per un engraellat d'un sistema d'eixos coordenats. Segueix  l'itinerari que mostra la figura

i continua circulant amb la mateixa cadència que es pot deduir: després del que es veu dibuixat, quan ha arribat al punt (9,0), seguirà 1 cap a la dreta, 10 amunt, 10 cap a l'esquerra, 1 amunt, i així successivament.

Si cada quadret de la quadrícula és d'1 cm x 1 cm, quines seran les coordenades del punt on serà el robot just en el moment que hagi recorregut 2017 cm?


La resposta  s'ha d'enviar mitjançant el formulari que s'enllaçarà des de la pàgina de l'activitat.