XI Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2017)
Problema 5
(problema de 3 punts)       


Una successió  (an) està definida de la manera següent:

Quin és el resultat de la suma dels termes 
a2016  + a2017   d'aquesta successió?     


La resposta  s'ha d'enviar mitjançant el formulari que s'enllaçarà des de la pàgina de l'activitat.