X Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2016)
Problema 9
(problema de 4 punts)       


Per a un cert angle x tenim sin x + cos x = A.
Expressa, en funció de A el valor de sin5x + cos5x.

La resposta és un polinomi en A, de grau 5 i  amb coeficients racionals. En el formulari de resposta se'n demanen els coeficients escrits com a fraccions irreductibles o com a nombres enters si és el cas.
Atenció!  abans de tres quarts de 8 del vespre del dia 25  per un error tècnic de compatibiltat de les versions de html, en alguns navegadors apareixia  sin 5x + cos 5x  com a valor que es demanava. Ha de ser el que es veu ara, sin5x + cos5x