X Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2016)
Problema 5
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema

Per cada enter positiu, n,  definim cadena(n) com el nombre enter obtingut a partir de concatenar ordenadament tots els nombres enters positius des de l'1 fins a l'n.
Així, per exemple, cadena(1)=1, cadena(2)=12, cadena(3)=123, ...,  cadena(11)=1234567891011.
Calcula el residu de la divisió de cadena(1115) per 6.