X Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2016)
Problema 11
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Caldrà enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema


Donat un nombre b, enter positiu, consturïm una successió de la manera següent:

Raona quins són tots els possibles valors de b que permeten assegurar que, per a tot valor de a, la successió construïda d'aquesta manera té algun terme igual a 1.