TeleCangur 2020 SCM         

per als més menuts
(proposta 5)


Tens una desena de problemes recopilats d'antigues edicions de la prova Cangur de la SCM.  Les tres primeres qüestions són de 3 punts, les quatre següents de 4 punts, i les 3 últimes de 5 punts.

Problema
Resposta
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10