TeleCangur 2020 SCM         

...per als més menuts
(proposta 4)


Tens una desena de problemes recopilats d'antigues edicions de la prova Cangur de la SCM.  Les tres primeres qüestions són de 3 punts, les quatre següents de 4 punts, i les 3 últimes de 5 punts.

Problema
Resposta
1
A la dreta teniu la imatge d'un mirall que es va trencar en vuit trossos.
Quin dels següents pot ser el tros que completa el mirall?

    


2
Amb cubs tots iguals la Joana ha fet el podi que mostra la imatge de la dreta.  Quants cubs ha fet servir?

A) 24            B) 22           C) 16        D) 18            E)  20      
    

3
Quin és el nombre més petit d'una xifra que, quan li sumem  un nombre de dues xifres, pot donar 105 de resultat?

A) 2                 B) 4                 C) 6                   D) 8        E) No n’hi ha cap


4
En vuit caselles de la taula de figura hi ha cangurs. Els cangurs poden saltar, d'un en un, d'una casella a una altra (la que vulguin, no cal que sigui veïna).
Volem que en cadascuna de les files i en cadascuna de les columnes de la taula hi hagi exactament 2 cangurs. Per a aconseguir-ho, quin és el nombre mínim de cangurs que han de saltar d’una casella a una altra?

A) No es pot aconseguir      B) 1        C) 2        D) 3        E) 4


5
Quants quadrats de color groc s’han de pintar de vermell perquè hi acabi havent el mateix nombre de quadrats grocs que de vermells?


A) 5        B) 7        C) 12        D) 14        E) No es pot fer

 
6
Escrivim un nombre en cada una de les caselles de la figura.
La suma dels nombres de la primera fila és 3.
La suma dels nombres de la segona fila és 8.
La suma dels nombres de la primera columna és 4.
Quina és la suma dels nombres de la segona columna?

A) 4        B) 6        C) 7          D) 8          E) 11


 
7
Prenem el nombre 9145. Formem el nombre que resulta d'ordenar-ne les xifres de la més gran a la més petita. Després formem el nombre que resulta d'ordenar-ne les xifres de la més petita a la més gran. Si restem aquests dos nombres, quin serà el resultat?

A) 3726              B) 8192            C) 8182             D) 8082               E) 4726

8
Un ascensor pot portar com a màxim una càrrega de 200 kg. Sis persones que pesen, cadascuna, 60 kg, 60 kg, 80 kg, 80 kg, 80 kg i 90 kg volen agafar-lo per anar a una conferència que hi ha al 5è pis. Quantes vegades, com a mínim, haurà de pujar l’ascensor al 5è perquè hi arribin tots sis?

A) 2                  B) 3                       C) 5                 D) 6                 E) 11
9
Una capsa quadrada està plena de peces quadrades de xocolata, totes iguals. Les peces de xocolata omplen perfectament la capsa, sense superposar-se. La Berta ha agafat, per compartir amb les seves amigues, 20 peces de xocolata, que eren totes les que tocaven a les vores de la capsa. Quantes peces de xocolata han quedat a la capsa?

A) 20                  B) 36                       C)  25               D) 24               E) 16
10
En un joc hi ha peces rectangulars, quadrades, rodones i triangulars, que es poden canviar tal com indiquen les igualtats que teniu a la dreta.
La Maria té tres rectangles i els vol canviar de manera que només es quedi amb triangles.
Amb quants triangles es quedarà?

A) 3        B) 4        C) 9          D)  12         E) 6