TeleCangur 2020 SCM         

...per als més menuts
(proposta 2)


Tens una desena de problemes recopilats d'antigues edicions de la prova Cangur de la SCM.  Les tres primeres qüestions són de 3 punts, les quatre següents de 4 punts, i les 3 últimes de 5 punts.

Problema
Resposta
1
En Tomeu té 9 espelmes en el seu pastís d'aniversari.
Quan les encenguin i ell les hagi d'apagar, quantes vegades haurà de bufar, com a mínim?

A)  1         B)  2          C) 3        D) 6         E)  9


2
Quin és el camí més curt per anar del punt 1 al punt 2?


3
Quins són els nombres situats a l’interior del rectangle i del cercle però que es troben a l’exterior del triangle?

A)  5 i 11    
B)  1 i 10   
C)  13        
D)  3 i 9    
E)   6, 7 i 4


4
Sobre un cable descansen unes quantes orenetes. Al cap d’una estona 5 se’n van volant, però un xic més tard 3 tornen a posar-s’hi. Ara n’hi ha dotze en el cable. Quantes n’hi havia inicialment posades en el cable?

A) 8                   B) 9                 C) 10                 D) 12                E) 14
5
Quina part de la pizza s'han menjat entre la Paula i en Pere?

A) La meitat
B) Tres quarts
C) Tres vuitens
D) Cinc vuitens
E) Cinc quarts
         
6
En la figura hi podeu veure la carretera entre les ciutats S i T i un desviament  perquè, per obres, s’impedeix de seguir la carretera en tota la zona  marcada per la línia puntejada. Quants quilòmetres de més hem de fer a causa del desviament per obres?

A) 3           B) 4           C) 6           D) 7        
E) 10


 
7
La Maria necessita posar 4 galledes plenes d’aigua per omplir el seu aquari. En cada viatge de l’aixeta a l’aquari, emplena una galleda però no va gaire amb compte i, abans d’arribar a l’aquari, cada vegada  se li vessa la meitat de l’aigua. Quants viatges de l’aixeta a l’aquari haurà de fer per a omplir-lo del tot?

A) 2                   B) 4                    C) 6                 D) 7                E) 8

8
L'àvia tenia 12 galetes. En Pau se n'ha menjat la meitat i la Nahia la tercera part del total. Quantes galetes es podrà menjar l'àvia?

A) 1                   B)  2                  C) 3                 D)  4                E) 6
9
En les dues sumes de la dreta els cercles representen una xifra (tots els cercles la mateixa xifra)  i els quadrats una altra xifra (tots els quadrats la mateixa xifra). Quin és el resultat de la segona suma?

A) 999             B)  555          C)  1000   
D)  777           E)  666

10
Les construccions A, B i D s’han fet amb 7 cubs i les construccions C i E amb 8 cubs. Quina no es pot construir fent servir dues peces de les quatre que teniu dibuixades a la dreta de la pàgina?