TeleCangur 2020 SCM         

1r i 2n d'ESO
(proposta 2)Tens una desena de problemes recopilats d'antigues edicions de la prova Cangur de la SCM.  Les tres primeres qüestions són de 3 punts, les quatre següents de 4 punts, i les 3 últimes de 5 punts.

Problema
Resposta
1
Som a l’any 2000. El número 2000 s’obté multiplicant únicament dosos i cincs. Quants dosos i quants cincs fan falta, respectivament?
 1. 2 i 5
 2. 3 i 3
 3. 3 i 4
 4. 4 i 3
 5. 4 i 4
2
A la jaqueta d’un gegant hi ha 585 butxaques; a cada butxaca, hi viuen 3 rates i cada rata és mare de 5 ratolins, que viuen amb ella. Quants ratolins viuen a la jaqueta del gegant?
 1. 585 3 5
 2. (585 3) 5
 3. (585 3) 5
 4. (585 5) 3
 5. 585 (5 + 3)
3
Un litre de refresc de llimona conté un 80 % d’aigua. Quin tant per cent d’aigua conté mig litre d’aquest refresc?
 1. 30 %
 2. 40 %
 3. 100 %
 4. 80 %
 5. 10 %
4
Quants quadradets es necessiten per formar una escala com la de la figura però de deu graons?
 1. 25
 2. 30
 3. 40
 4. 55
 5. 100
5
Quant de temps necessitaria el Cangur per escriure a l’ordinador un milió de lletres si és capaç d’escriure’n 100 cada minut?
 1. 200 h
 2. 166 h 40 min
 3. 160 h 40 min
 4. 120 h 40 min
 5. 18 h 10 min
6
El nombre a és més gran que el nombre b i la seva diferència és 15. Si s’augmenta a en 3 unitats i es disminueix b en 2 unitats, de quant ha variat la diferència?
 1. Ha augmentat 1 unitat
 2. Ha augmentat 5 unitats
 3. Ha disminuït 1 unitat
 4. Ha disminuït 5 unitats
 5. Depèn dels valors de a i b
7
Quant sumen les àrees de tots els triangles que pots formar en la figura adjunta?
 1. 3
 2. 4
 3. 7
 4. 8
 5. 10
8
En Carles deixa la seva bicicleta amb els tractes següents: 4 hores de bicicleta per 2 xocolatines i 3 hores de bicicleta per 12 caramels. En Miquel li dóna 1 xocolatina i 4 caramels. Quanta estona pot anar en bicicleta?
 1. Mitja hora
 2. 1 hora
 3. 2 hores
 4. 3 hores
 5. 4 hores
9
La figura representa una tira molt llarga de paper dividida, per les línies de punts, en 2000 triangles. Imagina que la tira es pogués anar doblegant per les línies de punts, seguint l’ordre que indiquen els números, de manera que la tira sempre queda en posició horitzontal i la part que ja està doblegada a l’esquerra es doblega sobre la part de la dreta. En quina posició quedarien els vèrtexs A, B, C després de fer 1999 doblecs?

10
Quantes unitats d’àrea mesura la part acolorida?
 1. 5
 2. 9
 3. 12
 4. 15
 5. 18