Concurs de Relats - Cangur

Societat Catalana de Matemàtiques

 

Tornar a www.cangur.org


Per tal d'anar ampliant l'abast del nostre Cangur, l'any 2005, en el context del X-Cangur-SCM es va convocar un Concurs de relats de contingut relacionat amb el món de les matemàtiques, adreçat a al·lots i al·lotes, nois i noies, xics i xiques, alumnes de segon cicle d'ESO, de cicles formatius de FP o de batxillerat, escrits en la llengua de les terres on la gent diu "Bon dia!".

L'èxit de la primera convocatòria ha animat la comissió Cangur de la SCM a donar continuïtat a la iniciativa. Tot seguit teniu un enllaç a la informació de cada edició.

Tercer concurs de relats
convocatòria