Olimpíada Matemàtica

Informació d'anys anteriors                                                                     58a Olimpíada Matemàtica Espanyola i informació de la IMO

S'han fet públics els resultats de la fase espanyola del  concurs, que s'ha celebrat a La Rábida organitzada per les Universitats de Huelva i Internacional d'Andalusia.

L'equip català estava format pels concursants que van tenir premi en l'Olimpíada Catalana, celebrada el mes de desembre de 202,  i a l'OME s'han obtingut sis medalles::

    Medalles d'or
            Ruben Carpenter, Roger Lidón, Jordi Ferré

    Medalles de bronze
            Alèxia Escudero, Bernat Pagès, Roger Bargalló

Rebin una cordial i afectuosa enhorabona, que es pot fer extensiva al grup de professors que ha participat en la preparació de l'equip de concursants catalans.

És molt important destacar que alguns dels concursants que han obtingut medalla són alumnes de primer de batxillerat: Rubén Carpenter, Roger Lidón i Jordi Ferré, medalles d'or, i Alèxia Escudero, medalla de bronze. Com que en el concurs poden paritcipar alumnes de tota la secundària postobligatòria, aquest és un fet a destacar.

També és interessant constatar que Ruben Carpenter i Roger Lidón ja van tenir medalla d'or l'any passat quan cursaven 4t d'ESO, i que Bernat Pagès, enguany medalla de bronze, també va tenir medalla en la 57a Olimpíada Espanyola.
 L'equip espanyol classificat per a la  63a IMO (International Mathemaic Olympiad), que tindrà lloc a Oslo (Noruega) el proper mes de juliol estarà format pels sis concursants espanyols medallistes d'or:
Ruben Carpenter (Catalunya)
Roger Lidón Ardanuy (Catalunya)
Javier Badesa Pérez (Aragón)
Álvaro Gamboa Rodríguez (Madrid)
Darío Martínez Ramírez (C. Valenciana)
Jordi Ferré Garcia (Catalunya)

A la 63a IMO van participar 589 concursants (68)  de 104 països
Finalment Ruben Carpenter no va poder participar (substituit per Martín Padrón, Madrid) i  els resultats de la representació espanyola, en particular dels dos representants catalans van ser destacables.
 • Jordi Ferré  (25 punts sobre 42, puntuació de cada problema sobre 7:  6+6+0+7+6),  Roger Lidón (25 punts  7+7+1+3+0), Álvaro Gamboa (25 punts)  i  Darío Martínez (23 punts)  van obtenir medalla d ebronze. Els altres dos concursants espanyols, menció.
Fase catalana

Els dies 10 i 11 de desembre de 2021 es va celebrar la 58a Olimpíada Matemàtica Catalana, a Barcelona, Lleida i Tarragona.Enunciats i solucions     Document amb els enunciats   Document amb les solucionsRelació de premis

El tribunal que ha jutjat el concurs, format per Xavier Ros Otón, catedràtic de la Universitat de Barcelona i investigador ICREA, que ha actuat de president;  Joan Claramunt Caros, investigador de la Lancaster University i  Gerard Gràcia Sala, professor de La Salle Manresa, ha acordat la llista de persones premiades, que es publica seguidament.Primers premis
 • Roger Lidón Ardanuy (Institut Jaume Vicens Vives, Girona) (alumne 1r de batxillerat) 
 • Bernat Pagès Vives (Institut Jaume Vicens Vives, Girona) (alumne 2n de batxillerat)
 • Ruben Carpenter  (Aula Escola Europea, Barcelona) (alumne de 1r de batxillerat)

Segons premis
 • Jordi Ferré García  (Aula Escola Europea, Barcelona) (alumne de 1r de batxillerat)
 • Xavier Díaz Austrich (Institut Jaume Vicens Vives, Girona) (alumne 1r de batxillerat)
 • Alèxia Escudero Ribó (Institut Hug Roger III, Sort) (alumna de 1r de batxillerat)

Tercers premis
 • Miquel Ainaud Fondevila(Aula Escola Europea, Barcelona) (alumne de 2n de batxillerat)
 • Pau Martí Biosca (Institut Jaume Vicens Vives, Girona) (alumne de 2n de batxillerat)
 • Roger Bargalló Roselló  (Institut Jaume Vicens Vives, Girona) (alumne de 2n de batxillerat)


És interessant fer constar que pel que fa als tres primers premis, Roger Lidón  ja va obtenir premi en la 56a i la 57a Olimpíada, i  Bernat Pagès i Ruben Carpenter en la 57a Olimpíada.

Anunci de sessions de preparació curs 21-22. Algunes continuen tot el curs acadèmic

 • A la UB, Universitat de Barcelona.  Sessions de preparació de manera presencial, a l'aula T1 de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB (plaça de la Universitat, Barcelona) cada dimecres de 18 a 20, a partir del dimecres dia 6 d'octubre i fins a les vacances de Nadal.   Professor encarregat: Jordi Marzo
   • Es pot acudir directament a l'aula indicada i allà es farà la inscripció.
 • A la UAB, Universitat Autònoma de Barcelona.  Les sessions tindran lloc els dijous lectius, de 17.30h a 20.30h, des del 14 d'octubre de 2021 fins al 28 d'abril de 2022. Una anomalia informàtica a la UAB fa que s'hagi hagut de passar (esperem que temporalment) de la idea inicial de sessions semipresencials a sessions sempre presencials (respectant sempre els protocols de seguretat i prudència que té la universitat i establint, si escaigués, torns rotatoris), a l'aula  C1/ -128 de l'edifici de la Facultat de Ciències de la UAB.
  Professora coordinadora:
  Dolors Herbera 
 • Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC.   Les sessions de preparació per a l'Olimpíada organitzades des de l'FME per aquest curs es faran en línia (via google meet) a partir de la darrera setmana de setembre    [enllaç a la informació detallada]
  • Grup per a nous alumnes: els dimecres de 17 a 20 hores. Professor coordinador: Josep Grané
  • Grup per a alumnes que havien assistit en anys anteriors:  dimarts de 18 a 20 hores i divendres de 17 a 20 hores. Professor coordinador: José Luis Dïaz
 • Universitat Rovira i Virgili. Tarragona.  Les sessions de preparació de l'Olimpíada Matemàtica es faran de forma presencial (sempre que les condicions sanitàries ho permetin) tots els dimecres de 17h a 19.15 h a l'aula 211 de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (Campus Sescelades), a partir del dia 6 d'octubre i fins el mes de desembre.  Professora coordinadora: Dolores Puigjaner.
  • Inscripció: correu electrònic a dolors.puigjaner@urv.cat donant les dades següents: Nom i Cognoms, Curs que estan fent, correu electrònic de contacte i  a poder ser telèfon mòbil de contacte.
 • Universitat de Lleida. Sessions de preparació de manera presencial, a l'aula 1.12 del'edifici polivalent de la Universitat de Lleida tots els dimecres de 17.30 a 19.30, a partir del mes d'octubre. Professor encarregat: Josep Mallol.
  • Es pot acudir directament a l'aula indicada i allà es farà la inscripció.
 • Universitat de Girona.  Les sessions que es feien a la Universitat de Girona s'adapten a les de la FME de la UPC, amb recomanació per a les sessions del divendres. [enllaç a la informació detallada]

Informació d'anteriors convocatòries


Enunciats i solucions d'anteriors Olimpíades catalanes.


57 Olimpíada  Informació
56 Olimpíada  Informació
55 Olimpíada  Informació
54 Olimpíada  Informació
53 Olimpíada  Informació
52 Olimpíada  Informació
51 Olimpíada   Informació
50 Olimpíada   Informació
49 Olimpíada   Informació
48 Olimpíada   Informació
47 Olimpíada   Informació
46 Olimpíada   Informació
45 Olimpíada   Informació