VIII Olitele (51 Olimpíada. Concurs telemŕtic SCM)
Problema 9

Cal enviar-ne l'explicació detallada (que atorga un mŕxim de 7 punts)       

Dibuixem una circumferčncia C1 de radi R i tracem dues rectes L1 i L2 tangents a aquesta circumferčncia i paral·leles.
Dibuixem una circumferčncia C2 tangent a C1 i a L1; indiquem amb r el radi d'aquesta circumferčncia.
Finalment dibuixem una circumferčncia C3 tangent a C1, a C2 i a L2; indiquem amb s el radi d'aquesta circumferčncia.
Formuleu una relació que compleixin R, r i s i demostreu-la.