Ara són les 11:57:50 del dia 11/05/21

     VIII Olitele. (51 Olimpíada. SCM)
Problema 7 del concurs telemàtic. Problema de 3 punts
     


Calcula la probabilitat que, quan es tiren 4 daus enlaire, se'n puguin escollir dos que la suma dels nombres que marquen les cares superiors sigui 7.
La solució es demana com una fracció irreductible. Se suposa que els daus són perfectament equilibrats i amb les cares numerades 1, 2, 3, 4, 5 i 6.