VIII Olitele (51 Olimpíada. Concurs telemàtic SCM)
Problema 10

Cal enviar-ne l'explicació detallada (que atorga un màxim de 7 punts)       

Donat un nombre enter positiu, n > 1, que descompost en factors primers és , demostreu que


 

Nota: observeu que l'expressió que es demana fitar (per baix i per dalt) és el producte de 2r factors, els primers r factors indicats pel primer signe de producte ,  i els segons r f actors, indicats pel segon signe de producte .  
Una manera d'escriure-ho amb detall, tot indicant quins són els r factors que corresponen al primer signe de producte, que varien
des de 1 fins a r, i semblantment per als que corresponen al segon signe de producte seria: